til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Om Mesterhus Bodø

Om Mesterhus Bodø

Snekkern ble etablert i 1999 med to ansatte, etter hvert ble vi flere og fra 2015 ble vi 12 ansatte med en omsetning på ca 20-30 mill.

I tillegg til å oppføre boliger omfatter vår virksomhet bla. rehabilitering og ombygging av boliger/bygårder/kontorlokaler. Vi er godkjent for arbeider på verneverdige eiendommer har spessialisert oss på reperasjon/ rehabilitering av gamle tømmerhus/hytter.

Vårt virkeområde er i hovedsak Salten/nord-Salten fra Gildeskål til Hamarøy. Vi har base I Bodø. Med sentralt beliggenhet og meget kvalifiserte arbeidere har bedriften skaffet seg en solid posisjon i området. Vi prioriterer høy kvalitet og punktlighet på leverte arbeider og produkter. Grunntanken vår er å bygge kvalitet, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Om Mesterhus Bodø
Om Mesterhus Bodø
Om Mesterhus Bodø
Om Mesterhus Bodø
Om Mesterhus Bodø